Keller Williams Realty Partners, Inc - the johns family team, inc.
Giấy phép số: KS SP00047696 | MO 1999131413 - KS / Operating Principal | Team Leader tại the johns family team, inc.
Mỗi văn phòng Keller Williams® được sở hữu và vận hành độc lập

Giới thiệu về Steve

Steve Johns is the Operating Principal of the Keller Williams Realty Partners Market Center (MC139) and Keller Williams Kansas City North Market Center (MC362). He is also the Team Leader of the johns family team, inc.! Steve and his family have been in the business for over 40 years and have helped over 4,000 families buy or sell their homes in the Kansas City Metro area.

Chi tiết của Steve
NGÔN NGỮ English
CHỢ TRUNG TÂM Keller Williams Realty Partners, Inc.
bk96rvi4cf966lcth5g0
Keller Williams Realty Partners, Inc.
6850 College Blvd Overland Park, KS 66211
Văn phòng

Steve Johns
Operating Principal | Team Leader KS SP00047696 | MO 1999131413
di động
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Để biết thêm thông tin, đọc của chúng tôi Chính sách cookie. Bằng cách nhấp vào “Chấp nhận” hoặc tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie Điều khoản sử dụngChính sách bảo mật.